Modell Hobby Butikken

Modell Hobby Butikken eies av Modell Hobby AS og drives som ren netthandel. Virksomheten ble på 90-tallet startet opp som ARF Modellfly & RCModeller, senere forkortet til kun RCModeller. Siden 2005 har eierne av Modell Hobby AS samarbeidet med, og bistått en rekke fabrikker i Asia med både utvikling og produksjon av hobby og UAV-utstyr. Modell Hobby AS har tilstedeværelse i Asia som kan kontrollere og følge leveransene derfra. Dette medfører at Modell Hobby AS har førstehånds kjennskap og tilgang til det meste og beste på et tidligst mulig tidspunkt. Vi satser på et bredt spekter av kvalitets modell hobby og fritids relaterte produkter, til rett pris og best mulig kvalitet i forhold til pris, innkjøpt direkte fra produsent, uten fordyrende 'merkevare', som kun tilfører en vare høyere pris. Ingen såkalte kjente 'merkevarer' har egne fabrikker. De kjøper varene fra de samme fabrikkene som oss, og legger på en solid avanse, for å drive et stort og dyrt salgsapparat. Derfor setter vi riktig kvalitet til riktig pris foran 'hurtig' leveranse til mangedobbel pris av samme vare. Grunnet lang, tett og god kontakt med seriøse produsenter og leverandører av hobby og fritids relaterte produkter så kan vi holde veldig gunstige priser. Mesteparten av vårt vareutvalg kommer direkte fra fabrikkene som produserer de. Vi eier også lokalene og alt inventaret vi bruker og gjør nesten alt arbeid selv for å holde våre driftsutgifter lavest mulig for å sikre fortsatt lave priser. Vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde og oppdatere vårt utvalg av best mulige produkter til rettferdige og kundevennlige priser. Modell Hobby AS har også kjøpt opp en rekke andre avsluttede virksomheter og besitter dermed et stort lager av deler og utstyr som ikke er tilgjengelig andre steder.
Vår gate/leveringsadresse er: Modell Hobby AS, Sykkylvsvegen 852, 6220 Straumgjerde

Vi legger særlig vekt på positiv kundeservice og veiledning. Ansatte i Modell Hobby Butikken har lang erfaring innen modell hobby og vi strekker oss langt for å gi alle kunder god og hurtig service, råd og veiledning. Fornøyde kunder er vår beste belønning.

Vi er sannsynligvis landets eneste spesialbutikk med over 50 års erfaring innen utvikling, produksjon og innkjøp direkte fra de som produserer varene (fabrikker), uten fordyrende mellomledd, for å sikre deg som kunde at du får max kvalitet og kun betaler det varen faktisk koster, og ikke mer. Derfor kan vi holde markedets laveste priser på de fleste varene vi selger. Hos oss får du max kvalitet til lavest mulig pris. Vi lokker ikke med kampanjer eller gratis frakt. Vi har bare lave priser og ekstrem lav frakt hele tiden.


© Modell Hobby AS  -  6220 Straumgjerde  -  Tel: 960 42 900  -  Org: 915 125 948
www.modellhobby.no  -  www.modellflybutikken.no  -  Epost: post@modellflybutikken.no

 

HobbyEurope.Com

HobbyEurope.Com is the new international store front founded from one of the first online RC online shops established on the internet, as early as back in 1992.

HobbyEurope.Com is a brand new store front for items shipped directly to customer worldwide from Asia. HobbyEurope has already wide experience to serve customers all over the world in an excellent and responsible way.

European Quality Standards and Service - Asian Prices

Located in Shenzhen, China, where the majority of the world’s RC products are manufactured, we are able to work closely together with the manufacturers ensuring that the World Wide consumer’s high quality standards are met.

Also, by our presence, we are able to negotiate the very best prices for the products that meet our high quality standards.

HobbyEurope is not a low cost toy shop. All our items are carefully picked and approved as quality items. We will never sell low cost low quality items with fake informations. We promise our worldwide customers the best quality RC products - at the best prices available on earth!

All parcels are shipped in a plain discrete packing to avoid delays and possible theft.